Rakotvorni radon-Se zadržuje tudi v vašem stanovanju?

Radon je naraven radioaktiven plin brez vonja in barve. Nabira se v zaprtih prostorih in je lahko rakotvoren. Ocenjujejo, da je vsak deseti rak na pljučih posledica radona oziroma njegovih razpadnih produktov.

Fiziki ZVD Zavoda za varstvo pri delu v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje izvajamo projekt brezplačnih preventivnih meritev radona v dveh sklopih območij: Radioaktivni radon- Brezplačne meritve po Sloveniji

V domovih prebivalcev na območjih, ki so že prepoznana kot območja z več radona. To so območja občin Bloke, Cerknica, Črnomelj, Divača, Dobrepolje, Dolenjske Toplice, Hrpelje – Kozina, Idrija, Ig, Ivančna Gorica, Kočevje, Komen, Logatec, Loška dolina, Loški Potok, Miren-Kostanjevica, Pivka, Postojna, Ribnica, Semič, Sežana Sodražica, Vrhnika in Žužemberk.

V letošnjem letu so v projekt brezplačnih meritev vključene dodatne občine: Bohinj, Borovnica, Brezovica, Gorenja vas-Poljane, Gorje, Grosuplje, Ilirska Bistrica, Jesenice, Kanal, Kostanjevica na Krki, Kostel, Metlika, Mežica, Mirna Peč, Mokronog – Trebelno, Mozirje, Nova Gorica, Novo mesto, Osilnica, Radovljica, Straža, Škofja Loka, Trebnje, Tržič, Velike Lašče, Vuzenica in Žirovnica.

Če vas zanima, koliko radona imate doma in ste z navedenih območij, vas vabimo k sodelovanju v projektu. Meritev je za vas v okviru projekta brezplačna, saj jo financira Uprava RS za varstvo pred sevanji, ki deluje znotraj Ministrstva za zdravje.

V ZVD pojasnjujejo, da je namen projekta opredeliti ogroženost na posameznih območjih in z ustreznimi preventivnimi dejavnostmi omejiti tveganja. V lanskem letu so v okviru projekta fiziki ZVD-ja odčitali izsledke več kot 430 detektorjev radona. Te so stanovalci namestili v pritlične in kletne prostore, kjer je ogroženost za nabiranje tega rakotvornega plina največja. V primeru, da detektorji zaznajo povečane koncentracije radona, ogrožena gospodinjstva od fizikov ZVD prejmejo napotke, kako se ustrezno zaščititi pred tem nevarnim plinom. »Pri tem velja izpostaviti, da je v veliko primerih ustrezen ukrep že redno zračenje,« je poudaril dr. Omahen iz ZVD.

1. Po pošti vam bomo poslali detektor za merjenje koncentracije radona.

Z detektorjem sledi lahko preprosto izmerimo koncentracijo radona v prostoru. Detektor sledi je folija, nameščena na dno zaščitnega ohišja. V ohišje prodira zrak in z njim tudi radon, ki v ohišju razpada, pri čemer izseva delec alfa, ki v plastični foliji pusti za sabo sled. Število sledi na foliji je sorazmerno s koncentracijo radona v prostoru.

2. Detektor za dva meseca namestite na primerno mesto.

Detektor boste prejeli v vrečki iz aluminizirane folije. Odprite vrečko in detektor takoj postavite na mesto za meritev, vrečko zavrzite. Postavite ga lahko na mizo, omaro ali na kako drugo mesto stran od oken ali vrat, kjer je nemoteč za prisotne. Lahko ga tudi z vrvico ali žico obesite na višino 1.0 – 1.5 m od tal.

Ob prejemu izpolnite priloženi obrazec, ki bo služil za točnejšo interpretacijo in ovrednotenje rezultatov.

3. Po končani meritvi nam detektor vrnete

V priloženi kuverti (poštnina je že plačana), detektor vrnite na naš naslov:

ZVD Zavod za varstvo pri delu, CFM-LMSAR, Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana – Polje

4. Rezultate analize vam pošljemo po pošti 

Fiziki izvedenci za sevanja na ZVD Zavodu za varstvo pri delu bomo analizirali prejete detektorje. Izsledke vam bomo poslali na vaš naslov.

Kaj je radon in kako pride v zaprte prostore

Radon nastaja pri radioaktivnem razpadu radija v zemeljski skorji in prodira na površje. Na prostem se hitro dvigne v višje ležeče sloje atmosfere, v zaprtih prostorih pa se akumulira in lahko doseže zelo visoke koncentracije.

Zakaj je radon nevaren?

Čeprav je radon radioaktiven, pravzaprav ne predstavlja velike nevarnosti za človeka. Skupaj z zrakom ga sicer vdihnemo, vendar ga kot plin tudi izdihnemo. Drugače pa je z njegovimi kratkoživimi razpadni produkti, ki so vedno prisotni v zraku skupaj z radonom. Kot aerosole jih namreč pljuča odfiltrirajo od vdihanega zraka. Na steni dihalnih poti, kjer so se usedli, razpadajo in nastali delci alfa napadajo okoliško tkivo ter ga poškodujejo. Te poškodbe so lahko tako resne, da vodijo do nastanka raka. Ocenjujejo, da je vsak deseti rak na pljučih posledica radona oziroma njegovih razpadnih produktov.

Na katerih območjih v Sloveniji lahko pričakujemo povišane koncentracije radona?

Na koncentracijo radona v zraku zaprtega prostora odločilno vplivajo:

  • značilnosti tal (vsebnost urana, poroznost, tektonski prelomi), na katerih stavba stoji
  • velikost, oblika, vrsta in starost stavbe ter kakovost njene izgradnje
  • Visoke koncentracije radona v zaprtih prostorih lahko pričakujemo predvsem na področjih, kjer so tla porozna in zato dobro prepustna za radon. To so predvsem kraška tla in prodnate podlage.

 

Kaj lahko storim, če je pri meni ugotovljena povišana koncentracija radona?

Koncentracije radona znižamo s:

  • prezračevanjem prostorov
  • zatesnitvijo razpok in špranj v tleh
  • večjimi gradbenimi posegi: utrditev talne plošče, prezračevanje jaškov, prezračevanje zemljine pod talno ploščo

 

Na brezplačne meritve radioaktivega radona v vašem domu, se lahko prijavite TUKAJ ali na elektronskem naslovu radon@zvd.si in telefonski številki 01 5855 104.

 

Delite naprej in obvestite družino in prijatelje, kako do brezplačne meritve nevarnega radona, ter s tem poskrbite za preventivno zdravje vas in vaših bližnjih!

Facebook Comments